FTIsland 4th Mini Album – GROWN-UP
เพลง : 지독하게 (Severely)

Credit song : FTIsland
Lyric : soribada.com + withtreasures
Karaoke : SSBB180 @FT_FamilyThai
TH-Trans : LittleMin_11 + SRJ020 @FT_FamilyThai

reposted : ftrhapsody@onlyminhwan
———————————————————————-
아무 표정 없이 아무렇지 않게 그렇게 널 보내주길
อา มู พโย จอง ออบ ซี อา มู รอ จี อัน เค คือ รอ เค ร็อก โบ แน จู กิล
การแสดงสีหน้าที่ว่างเปล่า เหมือนว่าไม่ใส่ใจ ที่ผมพยายามจะปล่อยเธอไปแบบนั้น

매일 연습해봐도 어색하기만 하고
แม อิล ยอน ซึบ แฮ บวา โด ออ แซก ฮา กี มัน ฮา โก
ทุกวันที่ผมได้แต่ทำแบบนั้น มันแค่เพียงทำให้รู้สึกอึดอัด

웃음을 보이며 몰래 우는 법도 매일 연습해 봤지만
อุด ซึม อึล โบ อี มยอ มล แร อู นึน บอบ โด แม อิล ยอน ซึม ฉอ บวัด จี มัน
ในขณะที่กำลังยิ้ม ผมซ่อนรอยน้ำตานั้นไว้ ทำแบบนั้นทุกๆวัน

떨리는 목소리에 금새 들킬 것만 같아
ตอล รี นึน มก โซ รี เอ กึม แซ ดึล คิล กอด มัน กา ทา
แต่มันก็สัมผัสได้ถึงเสียงที่สั่นเทาเมื่อแสดงออกไป

사랑하는 것 보단 이별 하는 게
ซา รัง ฮา นึน กอด โบ ดัน อี บยอล ฮา นึน เก
ความรักที่เปรียบเทียบกับคำบอกลา

아마 수천 배 수만 배는 힘든데
อา มา ซู ชอน แบ ซู มัน แบ นึน ฮิม ดึน เด
มันช่างยากลำบาก นับหมื่นนับพันครั้ง

너 없이 못 사는 바보인데 어쩌라고
นอ ออบ ซี มด ซา นึน พา โบ อิน เด ออ จอ รา โก
ผมเป็นคนโง่ที่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอ ผมต้องทำเช่นไร

# 지독하게 너무 지독하게 너를 사랑했나 봐
จี โด ฮา เก นอ มู จี ดก ฮา เก นอ รึล ซา รัง แฮด นา บวา
มันช่างรุนแรง การที่ผมรักคุณมันช่างทรมานเหลือเกิน

숨도 못 쉬고 너만 찾는데 도대체 언제쯤 그만 둘 수 있는지
ซุม โด มด ซวี โก นอ มัน ชัด นึน เด โด แด เช ออน เจ ชึม คือ มัน ดุล ซู อิด นึน จี
ผมไม่สามารถหายใจได้ ในโลกนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่ผมเฝ้ามองหา เมื่อไรที่ผมสามารถปล่อยเธอไป

지독하게 너무 지독하게 너만 사랑했나 봐
จี ดก ฮา เก นอ มู จี ดก ฮา เก นอ มัน ซา รัง แอด นา บวา
มันช่างรุนแรง มันช่างรุนแรงเหลือเกิน ที่ผมรักเพียงแต่คุณ

널 보내기가 내겐 죽기보다 더 힘든 지독한 일인 것 같아
นอล โบ แน กี กา แน เกน จุก กี โบ ดา ทอ ฮิม ดึน จี โด กัน อิ ริน กอด กัด ทา
สำหรับผม การปล่อยเธอไปเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากกว่าความตาย

아무리 아파도 아무렇지 않게 그렇게 하루를 보내길
อา มู รี อา พา โด อา มู รอด ชี อัน เก คือ ร็อค เค ฮา รุ รึล โบ แน กิล
ถึงแม้ว่าผมจะเจ็บปวด ก็ต้องแสดงออกเหมือนกับว่าไม่มีอะไร นั้นเป็นวิธีที่ผมต้องใหห้มันผ่านพ้นไปในแต่ละวันของผม

그저 익숙해 지길 매일 연습해 봤지만
คือ จอ อิก ซุก แฮ จี กิล แม อิล ยอน ซึม แฮ บวัด จี มัน
ผมจะต้องทำมันให้ชิน และผมก็ทำแบบนั้นทุกๆวัน
어차피 너를 잊진 못할 것 같아
ออ ชา พี นอ รึล อิด จิน มด ฮัล กอด กัด ทา
แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ผมก็ไม่สามารถลืมเธอได้

고칠 수 없는 병에 아프다 해도
โค ชิล ซู ออบ นึน บยอง เอ อา พือ ดา แฮ โด
แม้ว่าผมจะต้องทรมานกับอาการป่วย ที่ไม่มีวันรักษาให้หายขาดได้

너 없이 못사는 바보인데 어쩌라고
นอ ออบ ซี มด ซา นึน พา โบ อิน เด ออ จอ รา โก
ผมเป็นคนโง่ที่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอ ผมต้องทำเช่นไร

( ซ้ำ # )

차라리 이럴 거면 사랑조차 말걸
ชา รา รี อี รอล กา มยอน ซา รัง โจ ชา มัล กอล
ถ้าผมรู้มาก่อนว่าจะกลายเป็นแบบนี้ ความรักก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ปรารถนาตั้งแต่แรก

언제쯤엔 잊을까
ออน เจ จึม เอม อิจ อึล กา
เมื่อไรที่ผมจะลืมคุณได้

미련하게 너무 미련하게 너만 사랑 했나 봐
มี รยอน ฮา เก นอ มู มี รยอน ฮา เก นอ มัน ซา รัง แฮด นา บวา
โง่ มันโง่มากๆ ที่ผมรักเพียงแต่คุณ

다른 사랑은 꿈도 못 꾸게 하는 너만
ดา รึน ซา รา อึน กุม โด มด กู เก ฮา นึน นอ มัน
เพราะเธอคนเดียวเท่านั้น ที่ทำให้ผมไม่สามารถรักใครได้อีกแล้ว

너밖에 모르는 바보인데 어쩌라고
นอ บัก เก โม รือ นึน พา โบ อิน เด ออ จอ รา โก
ผมมันโง่ ที่ผมไม่รู้จักใครเลย นอกจากเธอ

지독하게 너무 지독하게 너와 이별하나 봐
จี ดก ฮา เก นอ มู จี ดก ฮา เก นอ วา อี บยอล ฮา นา บวา
มันช่างโหดร้าย มันช่างโหดร้ายเหลือเกิน ที่(ความสัมพันธ์)ของเราจะต้องกล่าวคำลา

잘 가란 말이 뭐가 어려워 입술조차 떼지 못하고 머뭇거려
ชัล คา รัน มา รี มวอ กา ออ รยอ วอ อิบ ซุล โจ ชา เต จี มด ฮา โก มอ มุด กอ รยอ
คำว่า ลาก่อน กลายเป็นคำที่ยากเกินไปที่จะพูดออกมา แม้กระทั้งเปิดริมฝีปากกล่าวคำนั้น ผมยังลังเลใจ

지독하게 너무 지독하게 너를 이별하나 봐
จี ดก ฮา เก นอ มู จี ดก ฮา เก นอ รึอ ลี บยอล ฮา นา บวา
มันช่างโหดร้าย โหดร้ายเหลือเกินที่(ความสัมพันธ์)ของเราจะต้องกล่าวคำลา

흉터보다 더 깊이 가슴에 남아 너를 지울 수 없을 것 같아
ฮยูง ทอ โบ ดา ทอ คิพ อี กา ซึม เบ นา มา นอ รึล จี อุล ซู ออบ ซึล กอด กัด ทา
เป็นมากกว่าแผลเป็นที่บาดลึกลงหัวใจ ที่ผมไม่สามารถลบเธอออกไปจากใจของผมได้เลย

 

About ftrhapsody

Nothing beats Minari's powerful rhythm when he hits the drums and his charming aegyo x_x

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s